Nieuws

Aanpassingen in noodpakket 2.0

Geplaatst op

De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken en Klimaat hebben in een brief aan de Tweede Kamer enkele aanpassingen van het Noodpakket 2.0 gepresenteerd. De

Nieuws

Derde wijziging eerste tranche NOW

Geplaatst op

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele aanpassingen in de NOW-regeling aangebracht. Deze wijzigingen moeten ertoe leiden dat meer bedrijven een beroep op de regeling kunnen

Nieuws

Verzamelspoedwet Covid-19

Geplaatst op

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Verzamelspoedwet Covid-19 aangenomen. In het wetsvoorstel zijn meerdere onderwerpen opgenomen. Alle onderwerpen houden verband met de bestrijding van de

Nieuws

Tijdelijk nultarief op mondkapjes

Geplaatst op

De eerder toegezegde toepassing van het nultarief voor de omzetbelasting op de verkoop van mondkapjes is vastgelegd in een wijziging van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis. De maatregel geldt