Transitievergoeding voor piepende werknemer

Het hanteren van een piepsysteem bij het (al dan niet) betalen van transitievergoedingen is onrechtmatig. Interessant voor het dilemma van werkgevers ten aanzien van de vraag de transitievergoeding actief te betalen dan wel af te wachten tot een (ex-)werknemer gaat piepen, is de overweging die het hof ten overvloede geeft. Het hof overweegt dat is gebleken dat werkgever vanwege competitieve overwegingen het beleid hanteert om bij het einde van een dienstverband niet uit eigener beweging tot betaling van de transitievergoeding over te gaan, maar af te wachten of daarop in rechte aanspraak wordt gemaakt. Het hof acht dit in strijd met de uit artikelen 7:673 BW en 7:611 BW voortvloeiende wettelijke verplichtingen van werkgevers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *