Schorsingsbesluit is geen ontslagbesluit

Soms is het ontslag van een bestuurder niet alleen adviesplichtig op grond van artikel 30 WOR, maar ook op grond van artikel 25 WOR, namelijk als er sprake is van een belangrijke wijziging in de organisatie en/of tot een belangrijke wijziging in de verdeling van de bevoegdheden in de onderneming.
De Ondernemingskamer stelt echter duidelijk dat dat artikel 30 WOR niet gaat over een voorgenomen besluit tot schorsing van een bestuurder. Ontslag is elke onvrijwillige ontheffing uit de functie van WOR-bestuurder, waaronder een ontslag met wederzijds goedvinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *