Nieuws

Wat betekent cao-dispensatie ‘voor onbepaalde tijd’?

Geplaatst op

In een cao die gold tussen 2005 en 2007 was een dispensatieregeling opgenomen. Een werkgever mocht de cao-partijen verzoeken om dispensatie te verlenen ten aanzien (onder andere) de hoogte van de salarissen. Als een werkgever dispensatie aanvraagt en die wordt verleend voor onbepaalde tijd, gaat hij ervan uit dat de dispensatie ook geldt voor opvolgende […]

Nieuws

Schorsingsbesluit is geen ontslagbesluit

Geplaatst op

Soms is het ontslag van een bestuurder niet alleen adviesplichtig op grond van artikel 30 WOR, maar ook op grond van artikel 25 WOR, namelijk als er sprake is van een belangrijke wijziging in de organisatie en/of tot een belangrijke wijziging in de verdeling van de bevoegdheden in de onderneming. De Ondernemingskamer stelt echter duidelijk dat dat […]

Nieuws

Transitievergoeding voor piepende werknemer

Geplaatst op

Het hanteren van een piepsysteem bij het (al dan niet) betalen van transitievergoedingen is onrechtmatig. Interessant voor het dilemma van werkgevers ten aanzien van de vraag de transitievergoeding actief te betalen dan wel af te wachten tot een (ex-)werknemer gaat piepen, is de overweging die het hof ten overvloede geeft. Het hof overweegt dat is gebleken dat […]