Onze Dienstverlening voor

MKB ondernemers

HR professionals en -verantwoordelijken hebben de belangrijke taak om ervoor te zorgen dat het HR beleid van een onderneming tot in de puntjes geregeld is en vloeiend en duidelijk verloopt. Er is echter veel actuele kennis op het gebied van wet- en regelgeving nodig om dit goed te kunnen doen.

Administratie- en accountantskantoren

Als u uw eigen administratie- of accountantskantoor heeft, dan weet u wat uw klanten nodig hebben en wat zij willen weten. Daarbij komt dat alles wat ze nodig hebben en willen weten uiteraard ook volledig correct en duidelijk moet zijn. Want op de informatie die u hen voorlegt, baseren zij weer hun besluitvorming.

HR professionals

HR professionals en -verantwoordelijken hebben de belangrijke taak om ervoor te zorgen dat het HR beleid van een onderneming tot in de puntjes geregeld is en vloeiend en duidelijk verloopt. Er is echter veel actuele kennis op het gebied van wet- en regelgeving nodig om dit goed te kunnen doen.

KERNWAARDEN

Kennis

Wij hebben bijzonder veel kennis over en ervaring met de zeer complexe materie die ons vakgebied kenmerkt. Hierdoor zijn wij in staat om voor onze opdrachtgevers de juiste keuzes te maken: wij kunnen deze keuzes dan ook goed uitleggen/motiveren. Wij zijn continue bezig om te kijken waar, hoe en waarmee wij ons verder kunnen ontwikkelen zodat wij niet alleen de dienstverlening naar onze opdrachtgevers hiermee optimaliseren maar ook elkaar (nog) beter kunnen helpen.

Mentaliteit

Wij denken en handelen vanuit de gedachte dat we binnen ons vakgebied tot de besten willen behoren. Wij vinden dat onze opdrachtgevers zich moeten kunnen focussen op hun business. Wij willen dat opdrachtgevers op ons blind kunnen varen. ‘Extra stappen zetten’ is voor ons richting opdrachtgevers vanzelfsprekend. Wij proberen de oplossing van het probleem aan te dragen voordat opdrachtgevers constateren dat er een probleem is. Onderling stimuleren en helpen wij elkaar waar we kunnen en zijn oprecht trots op als een van ons zich d.m.v. een behaald diploma nog verder in het vakgebied heeft weten te bekwamen.

Zekerheid

De complexiteit van ons vakgebied ervaren wij als een uitdaging om een kwalitatief goed advies of product op te leveren. Dat betekent ook dat wij van onze opdrachtgevers precies willen weten waarom zaken in het verleden op een bepaalde manier gedaan zijn. Wij blijven dan ook door vragen om tot de essentie te komen. Onderling dagen wij elkaar uit, stimuleren en helpen wij elkaar niet te verzwakken in onze wil een 100% prestatie neer te zetten.

Transparant

Ons vakgebied is gebonden aan wat door wet- en regelgeving bepaald wordt. Wij zijn in staat om deze wet- en regelgeving zodanig begrijpelijk uit te leggen dat ook niet-juridisch geschoolden het begrijpen. Terwijl tegelijkertijd datgene wat de wet bepaalt, geen geweld wordt aangedaan. Daarnaast maken wij ook graag de andere aspecten, bijvoorbeeld de financiële implicaties van wet- en regelgeving welke op ons vakgebied van toepassing zijn, op een begrijpelijke manier duidelijk. Het helder en transparant communiceren zit bij een ieder van ons in het bloed; bij het aanstellen van nieuwe collega’s wordt ook altijd gekeken of en in hoeverre zij dit in zich hebben of zij dit zich snel eigen kunnen maken.

Uitdagend

De complexiteit van ons vakgebied ervaren wij als een uitdaging om een kwalitatief goed advies of product op te leveren. Dat betekent ook dat wij van onze opdrachtgevers precies willen weten waarom zaken in het verleden op een bepaalde manier gedaan zijn. Wij blijven dan ook door vragen om tot de essentie te komen. Onderling dagen wij elkaar uit, stimuleren en helpen wij elkaar niet te verzwakken in onze wil een 100% prestatie neer te zetten.

Identificeren

Wij identificeren ons met onze relaties. Wij voelen ons zodanig betrokken bij onze relaties dat wij ons, op ons vakgebied, zien als verlengstuk van de MKB ondernemer (als een van de afdelingen van het bedrijf). Wij zijn geheel vertrouwd met onze relaties en met ons vakgebied en hebben onze werkwijzen en processen zodanig geoptimaliseerd dat wij onze klanten snel, volledig en correct van dienst kunnen zijn. Onderling herkennen wij de vraagstukken waar we individueel mee geconfronteerd worden. Hierdoor zijn we in staat om elkaar altijd van het juiste advies of hulp te voorzien.

Wat onze clienten zeggen

“Bij een partner die de salarisadministratie verzorgt voor onze cliënten verwacht je kennis van zaken, controle, meedenken en een hospitality attitude. Mede door hun persoonlijke aanpak overtreft Pay-Check onze verwachtingen”.

Marco-Steenstra
Marco Steenstra
Directeur

WILT U MEER WETEN OVER ONS BEDRIJF? NEEM CONTACT OP.

‘Gedoe’ met uw werknemers (of: uw cliënten, als u een administratie- of accountantskantoor heeft) kunt u missen als kiespijn. Omgekeerd hebben werknemers ook helemaal geen zin in problemen met u. Ze willen gewoon hun werk kunnen doen en daarvoor de salarisstrook en het afgesproken salaris op tijd ontvangen. Een administratie- of accountantskantoor wil dat de salarisadministraties die zij hebben uitbesteedt, juist behandeld worden. Zo eenvoudig behoort het te zijn. Natuurlijk kunnen fricties in een arbeids- of werkrelatie verschillende oorzaken hebben. Maar fricties die voortkomen uit het niet op orde hebben van de salarisadministratie zijn simpelweg te vermijden.


Pay-Check garandeert u een salarisadministratie waar u geen omkijken naar heeft. Uw werknemers lopen maandelijks hun loonstrookjes na en zien dat alles klopt. Ze ontvangen, desgewenst via ons en al dan niet digitaal, hun loonstroken. Ze ontvangen tijdig hun jaaropgave die op twee centen achter de komma klopt. Voor cliënten van administratie- of accountantskantoor is het niet anders. U bent dus in control op een belangrijk deel van uw bedrijfsvoering. De tijd die u daar anders aan kwijt was, kunt u met een gerust hart besteden aan uw andere bedrijfsactiviteiten.
Wilt u weten hoe wij u in control van uw salarisadministratie kunnen laten komen? Neem dan contact met ons op.

Missie:

Wij geven MKB ondernemers op het complexe gebied van salarisadministratie zekerheid dat dit in onze handen volledig onder controle is. Zodat zij hun aandacht kunnen besteden aan andere aspecten van hun bedrijfsvoering.

Visie:

Wij willen een toonaangevende speler zijn op het gebied van salarisadministratie(s).

Salarisadministratie gaat over het correct administreren en tijdig uitbetalen van salarissen. Ook moeten loonheffingen en andere afdrachten worden overgemaakt aan de overheid. In de relatie tussen werkgever en werknemer wordt een salarisadministratie vaak gezien als een hygiëne factor. Wij zijn van mening dat een salarisadministratie de hygiëne factor moet zijn zoals dat bedoeld is. Het voeren van een correcte salarisadministratie vereist daarom nauwkeurigheid, het op de hoogte zijn van relevante wet- en regelgeving inclusief ontwikkelingen op CAO gebied en een flinke dosis integriteit om correct met vertrouwelijke informatie om te gaan. Daarnaast vraagt het vak een hoge mate van kennis van verschillende disciplines omdat salaris administratieve werkzaamheden zich afspelen op het snijvlak van de loonbelasting, het pensioenrecht en het arbeidsrecht, wat specialismen op zich zijn.

Met recht mogen we stellen dat de salaris administratieve materie complex is en veel valkuilen kent. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om onze opdrachtgevers daarvoor te behoeden. Dit stelt eisen aan de kwaliteit en vaardigheden van onze professionals. Om u te garanderen dat u er op kunt vertrouwen dat onze professionals qua kennis- en vaardigheden niveau optimaal uitgerust zijn, zijn wij in 2016 collectief lid geworden van het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA). ‘Collectief lid’ betekent dat alle Pay-Check medewerkers zijn ingeschreven en dat er dus geen afhankelijkheid is van een bepaalde persoon.

Het NIRPA staat voor kwaliteitsborging van professionals werkzaam in het vakgebied payroll. Registratie vindt plaats in het Register Salarisadministrateur (RSa) en het Register Payroll Professional (RPP). Dit gebeurt op basis van behaalde diploma’s en jaarlijkse Permanente Educatie. Hiermee wordt geborgd dat ook de Pay-Check professionals op de hoogte zijn en blijven van kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van hun vak. Pay-Check telt op dit moment zeven vak professionals. Onze directeur en fiscaal jurist Mr. Joris Weijers, is tevens gastdocent bij o.a. Enkwest en Auxilium.

Het aantal bedrijven dat zich op ons vakgebied begeeft is groot. De keuze voor een loonservicebureau bij wie u uw loonadministratie zou willen onderbrengen, wordt hierdoor bemoeilijkt. Want waar ervaart u een zodanige afwikkeling en behandeling van uw salarisadministratie, dat u er geen omkijken naar heeft? Want dat is natuurlijk wel waar het om draait. U zoekt een partner, die u op een specifiek en complex onderdeel van uw bedrijfsvoering zodanig helpt dat u uw tijd en aandacht kunt geven aan andere bedrijfsonderdelen en –activiteiten.

Omdat wij van mening zijn dat u zich moet kunnen concentreren op uw ondernemerschap hebben wij ons positioneringsstatement dan ook als volgt beschreven:

“Pay-Check is een toonaangevende salaris administratieve dienstverlener met grote kennis van loonheffingen, waar MKB ondernemers ervaren dat zij zich op andere aspecten van hun bedrijfsvoering kunnen focussen omdat het complexe gebied van hun salarisadministratie geheel onder controle is”.

Vanuit de gedachte dat een goede salarisadministratie niet meer moet zijn dan de hygiëne factor zoals die bedoeld is, vatten wij onze marktbelofte samen in de regel: ´Salarisadministratie zoals het hoort´.

Pay-Check heeft sinds haar oprichting in 2008 een reputatie opgebouwd als een van de meest deskundige loonservicebureaus van Nederland. Het bouwen aan een goede reputatie is, zoals u weet, iets van de lange termijn. Wij zijn er dan ook trots op en bijzonder verheugd over, dat wij met het merendeel van onze relaties een samenwerking hebben die jaren teruggaat.

Sinds onze start binnen het vakgebied hanteren wij het uitgangspunt dat iedere vraag een antwoord heeft. Deze laagdrempelige houding, gecombineerd met onze kennis en ervaring, heeft ertoe geleid dat onze relaties ervaren dat er geen barrières zijn die het zakelijke contact negatief beïnvloeden. Mochten we een keer het antwoord niet direct paraat hebben, dan zoeken we het voor u uit en bellen we u terug. Ons streven om u te ondersteunen bij uw bedrijfsvoering is de afgelopen jaren onveranderd gebleven: we helpen u om in control te komen van een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering, waardoor u meer tijd een aandacht kunt geven aan andere aspecten van die bedrijfsvoering. Want de tijd en aandacht die u moet besteden aan het opzetten en onderhouden van een correcte salarisadministratie, gaat ten koste van de tijd en aandacht die u ook moet besteden aan andere bedrijfsmatige activiteiten.

Intermediair relaties
Werkgevers
Loonstrookjes per maand
Leuke collega's

WIlt u ONZE NIEUWsBRIEF ONTVANGEN?

Over ons

 Als een werkgever personeel in dienst heeft, is een van de uitvloeisels daarvan dat werknemers aan het eind van iedere maand hun salarisstrookje ontvangen, met daarop o.m. vermeld het brutoloon, alle inhoudingen, eventuele vergoedingen en uiteraard onder de streep het netto loon alsmede het rekeningnummer van de werknemer waar dat netto loon naar wordt overgemaakt.

Eenvoudiger als dit kunnen we het niet maken. Echter zult u nog verbaasd zijn over de complexiteit van de achterliggende materie. Het aantal gevallen waarin inhoudingen verkeerd zijn, wet- en regelgeving niet goed wordt toegepast of zelfs een naam verkeerd gespeld is, is schrijnend. Met als gevolg dat er fricties ontstaan in de arbeidsrelatie. Geen enkele werknemer zit namelijk op fouten op zijn salarisstrook te wachten; geen enkele werkgever heeft behoefte om daarop gewezen te worden. Het voeren van een goede salarisadministratie moet in de basis een hygiëne factor zijn: een onderwerp binnen de zakelijke relatie tussen werkgever en werknemer die, vanwege de verwachte vanzelfsprekendheid, niet als extra positief wordt ervaren en die pas voor ergernis zorgt als ze of niet goed wordt ingevuld of afwezig is. Hiermee hebben we de kern van onze werkzaamheden te pakken. Wij zorgen ervoor, dat een salarisadministratie de hygiëne factor is zoals dat bedoeld is. Dat zowel werkgever als werknemer er geen omkijken naar heeft, omdat alles klopt en goed geregeld is.

Een ‘paycheck’ is een looncheque, een loonstrookje. Het zorgvuldig en correct verwerken van salarisstroken in opdracht van onze relaties, is wat wij dagelijks met veel inzet en enthousiasme doen.

Op de volgende pagina’s leest u over wat ons beweegt, wat onze drijfveren zijn, waar we in geloven en wat we belangrijk vinden in relatie tot ons werk, onze klanten en elkaar. Kortom, waar Pay-Check als onderneming op gestoeld is.

Contact